Vicar

 

 

Rev.Fr. K. A. Mathias

Kavumkal House

Pangade P.O

Pampady, Kottayam

Ph : 0481 2500759,  Mob : 9447471433